Usteckie Forum Turystyczne powstało w czerwcu 1998 r. i jest:

* stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym
* członkiem Polskiej Izby Turystyki
* członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ustce.

Członkami zwyczajnymi i wspierającymi są osoby prowadzące wszystkie najbardziej znane i prężne biura, ośrodki, hotele, agencje oraz instytucje turystyczne Ustki i okolic. Forum ma charakter otwarty i działa w głównej mierze na rzecz:

* promocji Ustki
* podnoszenia standardów i jakości obsługi turystów
* organizacji turniejów sportowo-rekreacyjnych
* integracji społecznej i regionalnej.

CZŁONEK POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

Sprawujemy również patronat nad Wakacyjnym Centrum Siatkówki Plażowej
designed by przemaser